prof. Maciej Chorowski

Kandydat na Rektora Politechniki Wrocławskiej 2020

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką i doświadczeniem zarządczym prof. Macieja Corowskiego.

Maciej Chorowski 2020 ©