prof. Maciej Chorowski

Kandydat na Rektora Politechniki Wrocławskiej 2020

OSOBISTE DOSWIADCZENIA ZAWODOWE I ORGANIZACYJNE

Maciej Chorowski
Biografia na stronie Katedry
Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej

Moje własne doświadczenia zawodowe i organizacyjne upoważniają mnie do przekonania, że zarysowane zadania są możliwe do realizacji. Będąc przez całe życie związanym z Politechniką, przez wiele lat pracowałem i zarządzałem instytucjami całkowicie od Uczelni niezależnymi choć zawsze powiązanymi z obszarem badań i wymagającymi rozwiązywania problemów zarówno organizacyjnych, zarządczych jak i finansowych. Mój życiorys dostępny jest na stronie Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej, której jestem kierownikiem. Specjalizując się w kriogenice, dziedzinie nauk technicznych wykorzystywanej na dużą skalę w laboratoriach prowadzących najbardziej zaawansowane badania podstawowe, takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie, miałem okazję przez ponad dekadę uczestniczyć w projektowaniu, budowie, a następnie uruchamianiu największego z obecnie zbudowanych instrumentów naukowych jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów LHC. CERN wytworzył nowy model współpracy jednostki naukowej z przemysłem, polegający na industrializacji prototypowych rozwiązań technicznych zaprojektowanych specjalnie na użytek LHC. System współpracy laboratoriów badawczych z przemysłem jest koniecznością w przypadku dużych projektów, gdyż z jednej strony laboratoria nie mają infrastruktury do produkcji na skalę przemysłową, a z drugiej przemysł nie dysponuje technologiami koniecznymi przy takiej produkcji. Uczestniczyłem w procesach industrializacji najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń jakimi są systemy chłodzenia nadprzewodnikowych magnesów nadciekłym helem.
Jako CERN Industrial Liaison Officer doprowadziłem do współpracy polskich przedsiębiorstw z Laboratorium. Zebrane doświadczenia, w tym dotyczące organizacji, struktury i współzależności europejskich firm technologicznych, pozwoliły mi na sformułowanie założeń Wrocławskiego Parku Technologicznego, którym kierowałem w latach 2002 – 2012. Bezpośrednio nadzorowałem inwestycje w infrastrukturę Parku o wartości ponad 200 mln złotych, stanowiącą następnie podstawę działalności kilkudziesięciu firm działających na styku nauki i przemysłu.

Pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego w latach 2005 – 2012 zainicjowałem współpracę Politechniki z dużymi laboratoriami europejskimi polegającą na realizacji polskich wkładów rzeczowych, tzw. in-kind, do europejskich ośrodków naukowych, których Polska jest udziałowcem:

Wkłady rzeczowe stanowią alternatywę dla wkładów pieniężnych i pozwalają na rozwój w Polsce, w tym w Politechnice, zaawansowanych technologicznie komponentów i podzespołów akceleratorów. Obecnie Politechnika Wrocławska jest jednym z uznanych w świecie centrów kompetencji w projektowaniu i budowie systemów kriogenicznych akceleratorów, a wartość realizowanych i podpisanych przez Uczelnię umów z dużymi laboratoriami europejskimi oraz amerykańskimi (FERMILAB), przekracza 100 mln złotych.

W latach 2016 – 2019 pełniłem funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będąc odpowiedzialnym za skierowanie do jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowych wielomiliardowych środków mających przede wszystkim zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez podniesienie jej innowacyjności i wsparcie komercjalizacji nowych produktów i technologii, wprowadziłem mechanizmy finasowania prac badawczo-rozwojowych analogiczne do stosowanych przez amerykańskie agencje DARPA czy ARPA-E i adaptowane do polskich warunków prawnych. Przykładem jest realizowany w trybie zamówień przedkomercyjnych program Bloki 200+ stanowiący obecnie właściwie jedyny badawczy mechanizm realnie wspierający nieuniknioną transformację polskiej energetyki.

Reasumując, funkcję Rektora Politechniki Wrocławskiej kadencji 2020 – 2024 traktuję jako zaszczytne wyzwanie i zobowiązanie. Uważam, że Politechnika zajmie należne jej miejsce w międzynarodowej społeczności akademickiej.

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU

2016 – 2019:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor
2019 – obecnie:
Kierownik Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Wrocławska
2012 – 31.12.2019:
Kierownik Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Wydział Mechaniczno – Energetyczny, Politechnika Wrocławska
2005 – 2012:
Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechnika Wrocławska
1996 – 1998:
European Organization for Nuclear Research CERN, Genewa, Szwajcaria, pracownik naukowy
1990 – 1996:
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, adiunkt
1982 – 1990:
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, pracownik naukowo badawczy
1983 – 1984:
Zakład Aparatury Kriogenicznej KRIOPAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, pracownik naukowy
Inne funkcje (wybrane):
Krótkoterminowe staże naukowe (do 2 miesięcy): MMR Inc (Mountain View, USA), Stanford University (USA), National University of Singapore (Singapur), Leeds University (Wielka Brytania), Inter University Accelerator Center (New Delhi)
Maciej Chorowski 2020 ©