prof. Maciej Chorowski

Kandydat na Rektora Politechniki Wrocławskiej 2020

ATUTY POLITECHNIKI

Zarysowane przeze mnie trzy główne cele kadencji 2020 – 2024 uważam za możliwe do osiągnięcia przede wszystkim ze względu na potencjał Politechniki:

Studenci,
którzy ucząc się potrafią równocześnie tworzyć. Koła naukowe zdobywają międzynarodowe nagrody, rezultaty wielu prac dyplomowych są wdrażane, a ich rezultaty publikowane w dobrych czasopismach.
Doktoranci,
którzy doskonale poruszają się w europejskiej i światowej przestrzeni badawczej. Potrafią w swoich badaniach łączyć możliwości wielu ośrodków naukowych, doskonale rozpoznają przewagi Politechniki i potrafią je wykorzystać.
Coraz liczniejsza grupa młodych naukowców,
którzy podejmując pracę na Politechnice często mają za sobą lata spędzone w zagranicznych ośrodkach naukowych, firmach technologicznych i korporacjach prowadzących badania. Potrafią oni dobrze sformułować własne cele naukowe i wykorzystać posiadaną przez Politechnikę infrastrukturę badawczą.
Starsi pracownicy naukowi i dydaktyczni,
profesorowie będący uznanymi autorytetami, są dla młodszych kolegów nie tylko mistrzami i mentorami, ale często przyjaciółmi wspierającymi ich w zdobywaniu samodzielności naukowej i rozwijaniu kompetencji organizacyjnych.
Administracja i służby finansowe
potrafią być skuteczne w rozwiązywaniu bardzo złożonych problemów organizacyjnych wynikających np. z zaangażowania Uczelni w realizację polskich wkładów rzeczowych do lasera na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu czy spalacyjnego źródła neutronów ESS ERIC w Lund.
Maciej Chorowski 2020 ©